Referencie

Audítorskú licenciu som získala v roku 1995. 5 rokov som pracovala v medzinárodnej audítorskej spoločnosti, v ktorej medzi najväčších klientov patrili:

 • J&T
 • Carrefour
 • ZSE
 • SAP Slovensko

Auditor fyzická osoba

 • AQUA PRO, s.r.o.
 • Karpatská nadácia
 • SZILCAR, s.r.o
 • Titus, a.s.
 • Dúha, a.s.
 • Kerkotherm, a.s.
 • poisťovňa Tatra, a.s
 • Rosimex-Slovakia, a.s.
 • S.B.S Dynasty, a.s.
 • obec Barca
 • a ďaľší...