Cenník

Cenník sa zostavuje podľa rozsahu údajov.

Spracovanie účtovníctva od 50,- eur/mesiac.

Spracovanie miezd 5,- eur/zamestnanec.

Audit - cena stanovená v súlade s etickým kódexom auditora.