Účtovníctvo

 • spracovanie jednoduchého účtovníctva
 • spracovanie podvojného účtovníctva
 • spracovanie mzdovej agendy
 • kontrola účtovníctva
 • rekonštrukcie účtovníctva
 • vedenie miezd a vedenie personálnej agendy
 • evidencia DPH, priznanie k DPH a súhrnný výkaz
 • komunikácia s daňovým úradom, sociálnou a zdravotnými poisťovňami
 • štatistické výkazy
 • spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania
 • spracovanie výročnej správy a jej zverejnenie

Poradenstvo

 • ekonomické poradenstvo
 • optimalizácia nákladov a výnosov
 • daňová optimalizácia

Audit

 • audit účtovnej závierky podľa slovenských predpisov
 • audit účtovnej závierky podľa IFRS
 • due dilligence
 • audit konsolidovanej účtovnej závierky
 • audit nadácii, neziskových organizácií a obcí